บอกความรู้สึกดี ๆ ที่ส่งมาจากใจ

ยอมรับเงื่อนไขเพื่อเริ่มกิจกรรม

ดูเงื่อนไขทั้งหมด

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

  • 1. กิจกรรมนี้สำหรับชาวไทยหรือผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  • 2. ทำการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมระหว่างวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โดยทำถูกต้องตามกติกาและพิมพ์ข้อความได้โดนใจคณะกรรมการที่สุด ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • 3. ทำการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น. ณ บริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิลด์ กรุงเทพ จำกัด ชั้น B1-B2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 18:00 น. ผ่านทางเพจ www.facebook.com/SEALIFEBangkokOceanWorld/
  • 5. ผู้ได้รับรางวัล 5 ท่าน ที่ทำถูกต้องตามกติกาและพิมพ์ข้อความได้โดนใจคณะกรรมการที่สุด จะได้รับรางวัลเป็นคูปองซื้อบัตรเข้าชม 1 ใบ แถมฟรี 1 ใบ มูลค่า 590 บาท และตุ๊กตาเพนกวินมูลค่า 490 บาท โดยของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเพจ www.facebook.com/SEALIFEBangkokOceanWorld/ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
  • 7. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันการรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด และทีมงานไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายใน 18:00 น. ของวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และทางทีมงานสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่จนครบจำนวน 5 รางวัล
  • 8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิลด์ กรุงเทพ จำกัด ชั้น B1-B2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
  • 9. รางวัลคูปองซื้อบัตรเข้าชม 1 ใบ แถมฟรี 1 ใบ สามารถใช้ได้ถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  • 10. พนักงานบริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิลด์ กรุงเทพ จำกัด และครอบครัว และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

อย่าลืมคลิกยอมรับเงื่อนไขเพื่อเริ่มกิจกรรมก่อนเล่นนะ